Hvad er Ju-Jutsu?

til .

Ju-Jutsu systemet, som det trænes i Danmark, er oprindeligt lavet til det tyske antiterrorkorps, der i slutningen af 1960'erne havde brug for et effektivt nærkampsystem i kampen mod terrorismen.

Man sammensatte da et selvforsvarssystem af de mest effektive og anvendelige teknikker fra forskellige kampsportsdiscipliner. Man valgte de bedste teknikker indenfor:

  • slag og spark 
  • frigørelser og blokeringer
  • kast og nedtagninger samt
  • holdegreb, ledlåse og stranguleringer 

Man fik således et system, der var meget effektivt, såvel på afstand, tæt på og på jorden - mod en eller flere modstandere. 

Ju-Justu trænes af det tyske militær og politi.

Desuden består JJ af konkurrencesystemerne:

  • Duo-games: En teknisk konkurrenceform, hvor man parvis konkurrer i at fremføre et fastlagt program og
  • Fighting: En individuel disciplin, hvor man med spark, slag, kast, holdegreb, arm-/benlåse og stranguleringer skal besejre sin modstander.

Ju-Jutsuens historiske baggrund

Ju-Jutsu-systemet bygger på teknikker fra den oprindelige japanske forsvarsmetode/krigskunst - Bu-Jutsu (Bushi = kriger og Jutsu = teknik, metode), som udøvedes i det feudale Japan.

I sidste halvdel af 1800-tallet overførte den japanske stormaster Jigoro Kano feudaltidens krigskunst til et selvforsvarssystem, der baseredes på princippet om at sætte eftergivenhed eller elasticitet over for hårdhed eller stivhed (Ju = Blød, mild, eftergiven). Heri ligger, at forsvareren hele tiden er opmærksom på at vende og udnytte sin modstanders kraft til sin egen fordel og som følge heraf at anvende et minimum af egen muskelkraft.


Ju-Jutsu i Danmark

Ju-Jutsuen kom til Danmark i 1971. Og den kom hertil præsis af samme grund som i Tyskland, systemet som vi havde i Danmark var stagneret der skete intet inden for selvforsvar.

Tyskeren Peter Nehls, 7.dan Ju-Jutsu, må nævnes som en af de store inspiratorer og hjælpere med at få det nye system til at fungerer her i landet. Men Eric Emonds og Svend F. Johansen begge 1.dan var de første der fik sortbælte i Ju-Jutsu her i Danmark. Og begge var de utrolig aktive i udbredelsen af Ju-Jutsu her i landet.

I samme moment blev Ju-Jutsu Sektionen grundlagt og det tyske pensum overført direkte til brug i Danmark. Det vil sige at udover vi meget ofte havde besøg af tyske instruktører, blev der ved samme lejlighed afholdt gradueringer direkte efter tysk stil.

Men allerede i midten af 1970'erne var vi modne til at videreudvikle systemet. Der blev indlagt krav om en mere udførlig grundskole i Judo, Aikido og Karate. Dette højnede standarden betydeligt og den Tekniske Ju-Jutsu begyndte at tage form. 

I 1979 trådte Peter Nehls tilbage som Landstræner da han mente at vi nu var klar til selv at fører systemet videre. Det blev Henrik Sandberg (på det tidspunkt 3.dan ) der over tog jobbet som Landstræner. Henrik har haft stor indflydelse på udviklingen af Ju-Jutsu i Danmark i en lang periode derefter.

I de seneste mange år, har det været Palle Lund Hansen, der efter at have været landsholdskæmper og landsholdstræner overtog det Tekniske ansvar for Ju-Jutsu i Danmark som landstræner.